Telefon: 466 44 800
E-post: post@pteiendom.no
Velkommen

PT Eiendom AS er blant de største aktørene i utleiemarkedet i Bergen.

Pr 2016 har vi 381 hybelrom til utleie i 109 leiligheter på 18 bygårder i PT Eiendom AS og 138 hybelrom i 51 leiligheter på 8 bygårder fordelt på underliggende selskaper. I tillegg eies og forvaltes Nygårdsgaten 6 AS og Skjenet 4 AS som selvstendige næringseiendommer. Konsernet eies i sin helhet av Tor Audun og Per Christian Sævig.

PT Eiendom AS har kontoradresse i Haukelandsbakken 28, 5009 Bergen, og organisasjonsnummer: 913 088 638.

PT Eiendom startet i 2001 ved at Per Christian Sævig og Tor Audun Sævig kjøpte Rosenbergsgaten 15. Siden den gang har virksomheten hatt en solid vekst - og er fortsatt i offensiv ekspansjon. Opp gjennom årene har brødrene foretatt nye eiendomskjøp og økt porteføljen. I 2016 har bedriften 6 årsverk.
Kontakt oss

Drift/Vedlikehold LEIEFORHOLD/ KONTRAKTER LEIEFORHOLD/ KONTRAKTER Adresse
Radek Dembowiak Gunnar Fluge Sævig Gjermund Fluge Sævig PT Eiendomsfortvalning AS
906 50 523
post@pteiendom.no post@pteiendom.no Haukelandsbakken 28
vaktmester@pteiendom.no     5009 Bergen